Megachile (Xanthosarus)
Click on any image to enlarge  ¤   Change all image sizes to  80  120  320 
1.   Megachile addenda    15 images · Top

 I_HHG1423 · 9
female AMNH BEE00169704-3

 I_HHG1426 · 9
male AMNH BEE00024143-3

 I_YORKU941 · 7
FEM comp

 I_YORKU942 · 7
MALE comp

 I_HHG1421 · 7
female AMNH BEE00169704-1

 I_HHG1422 · 7
female AMNH BEE00169704-2
2.   Megachile analis    4 images · Top

 I_HHG2063 · 9
female AMNH BEE

 I_HHG2061 · 7
female AMNH BEE

 I_HHG2062 · 7
female AMNH BEE

 I_HHG2064 · 1
female AMNH BEE-label
3.   Megachile anthracina    no image in albums
4.   Megachile atlantica    no image in albums
5.   Megachile carbonaria    no image in albums
6.   Megachile circumcincta    no image in albums
7.   Megachile cochisiana    4 images · Top

 I_SD6436 · 9
male
face

 I_SD6437 · 9
male
side

 I_SD6438 · 9
male
top

 I_SD6439 · 9
male
wing
8.   Megachile comata    4 images · Top

 I_SD6440 · 9
male
face

 I_SD6441 · 9
male
side

 I_SD6442 · 9
male
top

 I_SD6443 · 9
male
wing
9.   Megachile dentitarsus    2 images · Top

 I_YORKU953 · 7
FEM mm .x ZS PMax

 I_YORKU954 · 7
MALE mmm - f
10.   Megachile diabolica    no image in albums
11.   Megachile dolichotricha    4 images · Top

 I_HHG2669 · 8
female AMNH BEE-HOLOTYPE

 I_HHG2667 · 7
female AMNH BEE-HOLOTYPE

 I_HHG2668 · 7
female AMNH BEE-HOLOTYPE

 I_HHG2670 · 1
female AMNH BEE-HOLOTYPE-labels
12.   Megachile frigida    9 images · Top

 I_YORKU960 · 7
FEM comp

 I_YORKU961 · 7
MALE f

 I_JSA1108 · 6
Frigid Leaf-cutter Bee

 I_JSA1109 · 6
Frigid Leaf-cutter Bee

 I_JSA1110 · 6
Frigid Leaf-cutter Bee

 I_JSA1111 · 6
Frigid Leaf-cutter Bee
13.   Megachile fulvescens    no image in albums
14.   Megachile fulvimana    no image in albums
15.   Megachile gemula    20 images · Top

 I_SD12639 · 9
-side 2012-07-02-165327-ZS-PMax.

 I_SD6391 · 9
male
face

 I_SD6392 · 9
male
side

 I_SD6393 · 9
male
top

 I_SD6394 · 9
male
wing

 I_YORKU962 · 7
FEM f
16.   Megachile giraudi    no image in albums
17.   Megachile grombczewskii    no image in albums
18.   Megachile habropodoides    no image in albums
19.   Megachile hei    no image in albums
20.   Megachile ingenua    6 images · Top

 I_SD6606 · 9
female
face

 I_SD6607 · 9
female
side

 I_SD6608 · 9
female
top

 I_SD6609 · 9
female
wing

 I_SD2174 · 1
female
mandibles
21.   Megachile innupta    4 images · Top

 I_SD6495 · 9
female
face

 I_SD6496 · 9
female
side

 I_SD6497 · 9
female
top

 I_SD6498 · 9
female
wing
22.   Megachile japonica    5 images · Top

 I_HHG2195 · 8
male AMNH BEE

 I_HHG2193 · 7
male AMNH BEE

 I_HHG2194 · 7
male AMNH BEE

 I_HHG2196 · 6
male AMNH BEE

 I_HHG2197 · 1
male AMNH BEE-labels
23.   Megachile ladacensis    no image in albums
24.   Megachile lagopoda    6 images · Top

 I_GID5 · 9
female

 I_HHG2172 · 8
female AMNH BEE

 I_HHG2170 · 7
female AMNH BEE

 I_HHG2171 · 7
female AMNH BEE

 I_HHG2173 · 1
female AMNH BEE-labels
25.   Megachile latimanus    25 images · Top

 I_SD12841 · 9
face 2012-07-13-18.17.33 ZS PMax

 I_YORKU969 · 7
FEM Small

 I_YORKU970 · 7
MALE Small

 I_SD14695 · 5
F
Back
MI
Alger County ---.. ZS PMax

 I_SD14696 · 5
F
Face
MI
Alger County ---.. ZS PMax

 I_SD14697 · 5
F
Side
MI
Alger county ---.. ZS PMax
26.   Megachile maackii    no image in albums
27.   Megachile maritima    11 images · Top

 I_HHG2156 · 9
yamadai
female AMNH BEE

 I_HHG2160 · 8
yamadai
male AMNH BEE

 I_HHG2154 · 7
yamadai
female AMNH BEE

 I_HHG2155 · 7
yamadai
female AMNH BEE

 I_HHG2158 · 7
yamadai
male AMNH BEE

 I_HHG2159 · 7
yamadai
male AMNH BEE
28.   Megachile melanophaea    21 images · Top

 I_SD6423 · 9
male
face

 I_SD6424 · 9
male
side

 I_SD6425 · 9
male
top

 I_SD6426 · 9
male
wing

 I_YORKU972 · 7
FEM comp

 I_YORKU973 · 7
MALE comp
29.   Megachile metatarsalis    no image in albums
30.   Megachile mguildensis    no image in albums
31.   Megachile mongolica    no image in albums
32.   Megachile mucida    14 images · Top

 I_SD15280 · 5
M
Back
NC
Moore Co ---.. ZS PMax

 I_SD15281 · 5
M
Face
NC
Moore Co ---.. ZS PMax

 I_SD15282 · 5
M
Side
NC
Moore Co ---.. ZS PMax

 I_SD2183 · 1
female
mandibles

 I_SD2719 · 1
female
face

 I_SD2720 · 1
female
side
33.   Megachile nigriventris    4 images · Top

 I_HHG2348 · 8
female AMNH BEE

 I_HHG2346 · 7
female AMNH BEE

 I_HHG2347 · 7
female AMNH BEE

 I_HHG2349 · 1
female AMNH BEE-labels
34.   Megachile nigroscopula    no image in albums
35.   Megachile odziro    no image in albums
36.   Megachile perihirta    15 images · Top

 I_CEH11 · 15
male

 I_SD6562 · 9
male
face

 I_SD6563 · 9
male
side

 I_SD6564 · 9
male
top

 I_SD6565 · 9
male
wing

 I_YORKU982 · 7
FEM comp
37.   Megachile piliventris    no image in albums
38.   Megachile plumata    no image in albums
39.   Megachile rufothoracica    no image in albums
40.   Megachile simlaensis    no image in albums
41.   Megachile willughbiella    no image in albums